Latarki zwykłe i specjalistyczne

Stanowią znaczące miejsce w naszej ofercie. Polecamy tutaj latarki do różnych zastosowań, z atestami i bez, takich marek jak: Mactronic, Streamlight, MagLite, Wolf, Varta, Energizer, Emos, LED LENSER  i innych.  W tym do :

 • celów patrolowych ( policyjne MAG-LITE i STREAMLIGHT )
 • celów przemysłowych i pożarniczo-ratowniczych (z atestem bezpiecz. przeciwwybuchowego)

W tej grupie można wyodrębnić:

Latarki tradycyjne.

Latarki nagłowne.

Latarki rowerowe.

Dobór latarki

W naszej ofercie, klient może dobrać latarkę o preferowanym sposobie zasilania. Oferujemy latarki zasilane w różny sposób.
Możemy tutaj wyodrębnić 4 sposoby zasilania:

 • bateryjne
 • akumulatorowe
 • indukcyjne
 • mieszane

Oferujemy latarki z różnymi źródłami światła. Możemy tutaj wyodrębnić 6 rodzajów źródeł światła:

 • zwykłe
 • kryptonowe
 • halogenowe
 • xenonowe
 • diodowe
 • inne

Oferujemy latarki do różnych zastosowań.

Poniżej dokonaliśmy przykładowego podziału latarek wg tego kryterium:

 • zwykłe (domowe)
 • dla dzieci
 • patrolowe i taktyczne
 • przemysłowe
 • dla straży pożarnych i służb ratunkowych
 • do nurkowania
 • samochodowe
 • rowerowe

Jest to kryterium, które dla użytkownika może mieć duże znaczenie.

W naszej ofercie mamy latarki, które ze względu na ich sposób przenoszenia (używania) można

określić jako:

 • tradycyjne
 • nagłowne
 • na broń
 • na rower

Nie zawsze funkcja zwykłego oświetlania jest użytkownikowi wystarczająca.

Często od latarki oczekuje także innych przydatności.

Może pomocnym będzie poniższe wyszczególnienie funkcji jakich może oczekiwać

w niektórych latarkach:

 • oświetleniowe
 • sygnalizacyjno-ostrzegawcze
 • awaryjne
 • wielofunkcyjne

Dobór latarki według stopnia zabezpieczenia p. wybuchowego

Niektóre z oferowanych przez nas latarek mogą pracować w różnych środowiskach, także tych niebezpiecznych, zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł itp.

Dlatego podzieliliśmy naszą ofertę latarek na dwie grupy:

 • zwykłe
 • z atestem bezpieczeństwa p.wybuchowego

Oferujemy latarki renomowanych marek, są wśród nich:

 • LATARKI M a c t r o n i c
 • LATARKI S t r e a m l i g h t
 • LATARKI P e l i
 • LATARKI M a g – L i t e
 • LATARKI V a r t a
 • LATARKI W o l f
 • LATARKI P a n a s o n i c
 • LATARKI E m o s
 • LATARKI L e d L e n s e r
 • LATARKI I n n y c h  M a r e k